Diachroniki Music Stage
Yianni Koromia Street no 2, Kaimakli, Lefkosia
+357 99 783 455
diaxroniki@hotmail.com