Nicosia Olympic Shooting Range
Elftherias Street, Latsia, Lefkosia
+357 22 482 660
+357 22 486 009