fbpx
EL
Είσαι εδώ:Αρχική»Cyprus Convention Bureau»Σχέδιο κινήτρων για τη φιλοξενία δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits)
Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Κινήτρων σε μορφή pdf παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α σε μορφή doc παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Β σε μορφή doc παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ σε μορφή doc παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ σε μορφή doc παρακαλώ πατήστε εδώ.


ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

Το παρόν σχέδιο εκπονείται από τον ΚΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

‟Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας” σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.

B. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα από τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits) της συνεδριακής υποδομής και του προορισμού γενικότερα καθώς και κατ' ιδίαν γνωριμίας με τους Κύπριους επαγγελματίες του χώρου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Τοπικά αδειούχα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau.

Τα γραφεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com  -  Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau.

Δ. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ύψος της οικονομική στήριξης για κάθε ταξίδι για σκοπούς επισκέψεως επιθεώρησης είναι 80% και μέχρι €500 έναντι πραγματικού κόστους αγοράς αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων σε οικονομική θέση.

Σε περίπτωση που φιλοξενηθούν πέραν του ενός ατόμου, το συνολικό ποσό παροχής φιλοξενίας δεν θα υπερβαίνει τα €500.

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι φιλοξενούμενοι δυνητικοί πελάτες των αιτητών του Σχεδίου πρέπει να κατέχουν θέσεις λήψεων αποφάσεων για τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ταξιδίων κινήτρων και εκδηλώσεων συναφή με τον τουρισμό συνεδρίων και ταξιδίων σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συνδέσμους και οργανισμούς, σε εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες), σε ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα, σε Incentive Houses και σε πρακτορεία οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (Conference & Incentive Agencies).

2. Θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για τις οποίες προηγήθηκε η ζήτηση προσφοράς από τον δυνητικό πελάτη προς τον αιτητή. Ως εκ τούτου όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετική Επιστολή Βεβαίωσης με βάση το προσχέδιο της Επιστολής Βεβαίωσης στο Παράρτημα Β, η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται από το δυνητικό πελάτη και να αποστέλλεται απευθείας στον ΚΟΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με ευθύνη του ιδίου.

3. To προτεινόμενο συνέδριο, συνάντηση, ταξίδι κινήτρων ή εκδήλωση τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων θα πρέπει να έχει αριθμό άνω των 30 συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

4. Για κάθε αίτημα δεν θα παρέχεται οικονομική στήριξη για πέραν του ενός ταξιδίου επιθεώρησης για το προτεινόμενο  συνέδριο, συνάντηση, ταξίδι κινήτρων ή εκδήλωση.

5. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης επιθεώρησης (αναφερθείτε στην Παράγραφο Ζ).

6. Η έγκριση της οικονομικής στήριξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ΚΟΤ πριν τη διεκπεραίωση του ταξιδίου στο εξωτερικό.

7. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί στην παραχώρηση δικαιώματος συμμετοχής λειτουργού του Οργανισμού στην επίσκεψη επιθεώρησης στη Κύπρο, τα έξοδα του οποίου θα καλύπτονται από τον ΚΟΤ.

8. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο δικαιούχος συμφωνεί να συμμετέχει στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων του ΚΟΤ όπως αυτά καθορίζονται στο Ερωτηματολόγιο που θα σταλεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της στατιστικής έρευνας. Πατήστε εδώ για να δείτε το Ερωτηματολόγιο μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Οι έρευνες των προηγούμενων ετών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau.

Νοείται ότι όσοι δικαιούχοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Σχέδια Κινήτρων του ΚΟΤ και συνεπώς δεν θα δικαιούνται να αιτούνται στον Οργανισμό για οικονομική στήριξη μέσα από τα διάφορα Σχέδια Κινήτρων και από άλλες σχετικές με τον Τουρισμό Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων επιχορηγήσεις, προκηρύξεις, αναθέσεις ή συνεργασίες με τον Οργανισμό.

Νοείται περαιτέρω επίσης ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής του δικαιούχου στην διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, ο Οργανισμός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα ακύρωσης του εγκεκριμένου ποσού οικονομικής στήριξης ή / και την διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού οικονομικής στήριξης, το οποίο έχει καταβληθεί.

9. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση και άλλης οικονομικής στήριξης από τον ΚΟΤ για την ίδια δράση.

10. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους στον ΚΟΤ και μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων που έχουν περιληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Νοείται ότι ο ΚΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της εξέτασης κατά προτεραιότητα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτητές που δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει προηγούμενη οικονομική στήριξη από το υπό Σχέδιο εντός του έτους.

11. O Οργανισμός θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με το Σχέδιο ως προσωπικά και απόρρητα και δε θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία υποβάλλονται.

12. Οι δικαιούχοι αιτητές του υπό αναφορά Σχεδίου Κινήτρων αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, προϋποθέσεις και πρόνοιες που αυτό περιλαμβάνει.

Z. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη τη σχετική Αίτηση στο Παράρτημα Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης του δυνητικού πελάτη.

2. Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική Επιστολή Βεβαίωσης συμπληρωμένη από το δυνητικό πελάτη με βάση το προσχέδιο της Επιστολής Bεβαίωσης στο Παράρτημα Β. Σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου, η Επιστολή Βεβαίωσης θα πρέπει να αποστέλλεται επίσης από το δυνητικό πελάτη απευθείας στον ΚΟΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αναφερθείτε στην Παράγραφο Ε.2).

3. Υποβολή του προγράμματος της επίσκεψης επιθεώρησης που θα ακολουθηθεί με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

4. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη τη Γραπτή Δήλωση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ, σχετικό υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στη Κανονιστική Διοικητική Πράξη που εξέδωσε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ΚΔΠ 62/2014, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009 και του Κανονισμού 2 των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 Παράρτημα Γ.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αιτήσεις οι οποίες είναι δεόντως συμπληρωμένες και συνοδεύονται με τα πιο πάνω έγγραφα.

Η επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτητή.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με την παραλαβή της αίτησης από τον Οργανισμό θα ακολουθήσει η αξιολόγηση  της αίτησης και θα δοθεί στον αιτητή επίσημη απάντηση από τον ΚΟΤ για την απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Θ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Όλες οι αξιώσεις για την καταβολή του ποσού οικονομικής στήριξης θα πρέπει να παραληφθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού το αργότερο 1 μήνα από την ημερομηνία λήξης του ταξιδίου επιθεώρησης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οδηγεί στην απώλεια της οικονομικής στήριξης.

Τα πιο κάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΚΟΤ ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του ταξιδίου επιθεώρησης:

1. Επιστολή από τον δικαιούχο σε επίσημο επιστολόχαρτο, η οποία να συμπεριλαμβάνει:

α. Σύντομη αναφορά για την έκβαση της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε (εντυπώσεις από τον προορισμό, κατά πόσο ο προορισμός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτεινόμενου συνεδρίου, συνάντησης, ταξιδίου κινήτρων ή εκδήλωσης συνεδριακού τουρισμού που προτίθενται να φιλοξενηθεί, εισηγήσεις για το προϊόν, τυχόν προβλήματα που προέκυψαν).

β. Αίτημα για την καταβολή της οικονομικής στήριξης βάσει πραγματικών εξόδων.

2. Υποβολή της τελικής Κατάστασης Κατειλημμένων Δωματίων (Rooming List) τυπωμένη από το σύστημα κρατήσεων του / των ξενοδοχείου/ων διαμονής/ων των δυνητικών πελατών που έχουν εγκριθεί για οικονομική στήριξη.

3. Υποβολή αντίγραφων τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής του / των αεροπορικού/ων εισιτηρίου/ων που έχουν αγοραστεί. Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου.

4. Υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης στο Παράρτημα Δ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο.

Η καταβολή του συνολικού ποσού της οικονομικής στήριξης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο με την προσκόμιση όλων των πιο πάνω δικαιολογητικών και εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι, προϋποθέσεις και πρόνοιες του Σχεδίου Κινήτρων.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται ολοκληρωμένα όλα τα δικαιολογητικά θα διακόπτεται η διαδικασία πληρωμής.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία και να ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις ή και την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού ότι υποβλήθηκαν οποιαδήποτε αναληθή στοιχεία από τους δικαιούχους ή ότι δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, πρόνοιες του Σχεδίου, ο Οργανισμός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα ακύρωσης του εγκεκριμένου ποσού οικονομικής στήριξης ή / και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού οικονομικής στήριξης το οποίο έχει καταβληθεί.

Νοείται επίσης ότι σε μια τέτοια περίπτωση πέραν των άλλων κυρώσεων, οι παραβάτες θα αποκλείονται από κάθε συμμετοχή στα προσφερόμενα Σχέδια Κινήτρων και άλλες σχετικές με τον Τουρισμό Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων επιχορηγήσεων, προκηρύξεων, αναθέσεων ή συνεργασιών με τον Οργανισμό.

Ι. ΙΣΧΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Υπηρεσία.

Το Σχέδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για ενημέρωση www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau.

Κ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεντρικά Γραφεία ΚΟΤ
Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου
Τουριστικός Λειτουργός
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. +357 22 69 13 05

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 69 11 00
Φαξ: +357 22 69 13 13
VisitCyprus has teamed up with Publico Descuentos to provide our Spanish travelers with the best deals and promotional codes. How to do witchcraft love spell. Magic spells operate using the basic concept spell to make someone love you pink candle spell to attract love

KMSPICO

Exploring system configuration tools? Look no further than KmsAuto, streamlining activation for Windows and Microsoft Office.