fbpx
EL
Είσαι εδώ:Αρχική»Ανακαλύψτε την Κύπρο»Γάμοι & Γαμήλια Ταξίδια»Weddings»Πρακτικά Θέματα περί Γάμων
Πρακτικά Θέματα περί Γάμων
Πρακτικά Θέματα περί Γάμων

Τέλεση Πολιτικών Γάμων

Η τέλεση πολιτικών γάμων στην Κύπρο ισχύει από το 1923. Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι απλή, πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο έρχονται στην Κύπρο για να παντρευτούν και να συνδυάσουν τον γάμο τους με διακοπές ή με τον μήνα του μέλιτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003, οποιοσδήποτε επιθυμεί να παντρευτεί στην Κύπρο μπορεί να αιτηθεί ο ίδιος με την άφιξή του στην Κύπρο στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων στο Δήμο της επιλογής του, έτσι ώστε να περάσει από ορισμένες διατυπώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες πριν από την τέλεση του γάμου.  

Η διαδικασία που ακολουθείται:

(α) Ως πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι - οι οποίοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους επίσημα έγγραφα για ταυτοποίηση (διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης) - θα πρέπει να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να υποβάλουν στον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, μια κοινή αίτηση υπό την ονομασία «Αναγγελία Γάμου» δηλώνοντας την επιθυμία τους να παντρευτούν ο ένας τον άλλο, και παρέχοντας τις προσωπικές τους πληροφορίες με βάση το διαβατήριό τους.  

(β) Ταυτόχρονα και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να προβούν σε μια ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα ή άλλο νομικό εμπόδιο για την τέλεση του γάμου τους κι ότι οποιαδήποτε συναίνεση που απαιτείται για τον γάμο έχει εξασφαλιστεί, ή ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση.

(γ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένα επίσημο πιστοποιητικό που να καταδεικνύει ότι δεν είναι παντρεμένοι. Εάν παρόλα αυτά ο Λειτουργός Γάμου έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την ακρίβεια ή αυθεντικότητα του πιστοποιητικού που έχει προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους, ή εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο (παραδείγματος χάριν οι βρετανοί υπήκοοι) θα κληθούν να προβούν σε μια ένορκη δήλωση ενώπιον του Πρωτοκολλητή ενός Τοπικού Δικαστηρίου ότι είναι ελεύθεροι και δεν έχουν παντρευτεί ποτέ στο παρελθόν. Παρόλα αυτά οι διαζευγμένοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την «Αμετάκλητη Απόφαση» της διάλυσης του γάμου τους και οι χήροι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν το «Πιστοποιητικό Θανάτου» του εκλιπόντα συντρόφου τους. Επιπρόσθετα κι οι δύο θα πρέπει να προβούν σε μια ένορκη δήλωση (ένορκη βεβαίωση) ότι δεν έχουν ξαναπαντρευτεί έκτοτε. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων του Δήμου στον οποίον θα επιλέξετε να παντρευτείτε.

(δ) Όταν ολοκληρωθούν αυτά τα διαδικαστικά, ο γάμος θα πρέπει να τελεστεί εντός 15 ημερών το νωρίτερο ή εντός τριών (3) μηνών το αργότερο, από την ημερομηνία που δίνεται η ειδοποίηση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο γάμος δεν τελεστεί εντός τριών (3) μηνών, η ειδοποίηση που δόθηκε κι όλες οι διαδικασίες που απορρέουν, θα θεωρούνται από τούδε και στο εξής άκυρες. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τελέσουν ένα πολιτικό γάμο κατόπιν ειδοποίησης, θα πρέπει να παραμείνουν στην Κύπρο περίπου 20 ημέρες. Το κόστος ανέρχεται στα €128,15.

(ε) Σε επείγουσες περιπτώσεις εντούτοις, εάν το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αιτηθούν στον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων για να οριστεί ημερομηνία ενωρίτερα, καταβάλλοντας ένα επιπρόσθετο ποσό. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο γάμος μπορεί να τελεστεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών. Οι προαναφερθείσες τυπικές διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 2 (α) (β) ισχύουν και σ΄ αυτή την περίπτωση. Το αντίτιμο σ΄ αυτή την περίπτωση ανέρχεται στα €281,92.

Άτομα κάτω των 18 ετών

Εάν οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη που σκοπεύουν να συνάψουν πολιτικό γάμο, δεν έχει χηρέψει κι είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται η υποβολή στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων μαζί με την αίτηση, της γραπτής συναίνεσης του πατέρα, ή σε περίπτωση που έχει αποβιώσει, της μητέρας, ή εάν έχουν αποβιώσει κι οι δύο ή δεν είναι σε θέση να δώσουν τη συναίνεσή τους, απαιτείται η συναίνεση του νόμιμου κηδεμόνα.

Πρόστιμο για Ψευδή Στοιχεία

Πρέπει να επισημανθεί ότι οποιοσδήποτε κάνει ή εισαγάγει εσκεμμένα οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία σε κάποια δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον Νόμο, υπόκειται σε φυλάκιση.

Θρησκευτική Τελετή

Ένας πολιτικός γάμος μπορεί να τελεστεί από τον Λειτουργό Γάμου ή από ένα εγγεγραμμένο κληρικό στην Εκκλησία του. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες στον Δήμο, αλλά η θρησκευτική τελετή μπορεί να τελεστεί σε μια εκκλησία. Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες με τον εγγεγραμμένο κληρικό και στην Εκκλησία θα πρέπει να γίνουν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.  

Σημειώνεται ότι οι κληρικοί οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι / καταγράφονται σε ειδικό μητρώο (κατόπιν αίτησής τους) που τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Πιστοποιητικό Γάμου

Στο ζευγάρι δίνεται ένα πιστοποιητικό γάμου από τον Λειτουργό Γάμου κι εάν επιθυμούν να λάβουν ένα ή περισσότερα επιπλέον αντίγραφα μπορούν να αιτηθούν στον Λειτουργό Γάμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα προκαθορισμένα τέλη είναι €13,67 για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο, το οποίο ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ή μικρές διακυμάνσεις.


Προώθηση αντιγράφου στην Πρεσβεία

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, εάν οποιοδήποτε από τα  συμβαλλόμενα μέρη είναι υπήκοος χώρας η οποία διατηρεί Πρεσβεία ή Προξενείο στην Κύπρο, ο Λειτουργός Γάμου θα προωθήσει στην Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας στην Κύπρο ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.

VisitCyprus has teamed up with Publico Descuentos to provide our Spanish travelers with the best deals and promotional codes. How to do witchcraft love spell. Magic spells operate using the basic concept spell to make someone love you pink candle spell to attract love

KMSPICO

Exploring system configuration tools? Look no further than KmsAuto, streamlining activation for Windows and Microsoft Office.