Ancient Vasilikos
Français
Ancient Vasilikos
Ancient Vasilikos

Governor's Beach - Monagroulli - Asgata - Kalavasos - Tochni ­ - Skarinou - Psematismenos - Zygi - Governor's Beach

From Governor's Beach this laidback roundtrip heads via Monagrouli towards the Vasilikos Valley, an area where man have settled for thousands of years and countless archaelogical artifacts have been found. Via Kalavasos, Tochni and Choirokoitia the tour heads South through the fertile coastal strip of Psematismenos, Zygi and Mari.

For the description of the route click here

To download the route in gpx format click here

Articles relatifs

Vasilikos Maroni Panorama Amathus - Germasogeia - Arakapas -…
Vasilikos Maroni Panorama Intense Kalavasos - Asgata - Kellaki -…
Ancient Vasilikos Extended Governor's Beach - Monagroulli - Asgata…
Ancient Vasilikos Governor's Beach - Monagroulli - Asgata…
Divine Coast Governor's Beach - Amathus - Limassol…
The Heart of Koumandaria Amathus - Germasogeia - Mathikoloni -…
Koumandaria Light Amathus - Agia Fylaxis - Pallodia…
Serene Agios Minas Skarinou - Kato Drys - Agios…
 • Newsletter

  NOM
  Please provide your Name

  COURRIEL
  Please provide your email

  Invalid Input