fbpx
PL
You are here:Home»Błękitne Flagi»Błękitne Flagi

Otulone szafirowymi wodami Morza Śródziemnego, zanurzone w słońcu wybrzeża , są w stanie zachwycić wszystkich gości. W zależności od regionu, w którym się znajdujemy, plażowanie za każdym razem dostarcza innych wrażeń . K ażd y fragment wybrzeża jest jedy ny w swoim rodzaju , posiada unikalną kolorystykę, różnorodną florę i fa unę, dysponuje również zróżnicowanymi udogodnie niami dla gości oraz bogatą ofert ą sportów wodnych oraz lokalizacją która sprawia, że jedne miejsca są niezwykle popularne i uczęszczane , a inne pozostają zacisznym oazami spokoju . C zynnikiem wspólnym dla wszystkich nabrzeży i plaż jest oznaczenie jakości. Wyspa systematycznie otrzymuje nagrody, dowody uznania oraz jest umieszczana na pierwszych miejscach w rankingach pod względem jakości wody, bezpieczeństwa, proekologicznych inicjatyw oraz cz ystości. Cypr może się poszczycić 74 plaż ami oznaczony mi Błękitną Flagą (2021) – oznaczeniem ekologiczn ym przyznawan ym plażom i przystaniom na całym świecie, które spełniają wyznaczone standardy. Wyspa jest również regularnie wyróżniana tytułem „ Najczystsz ych k ąpielisk w Europie ” – uzyskuj ąc najlepsze oceny w basenie Morza Śródziemnego. Cypryjskie kąpieliska mają najlepszą jakość wody w całej Unii Europejskiej . We dłu g Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Cypr posiada najwyższy współczynnik kąpielisk z doskonał ą jakością wody , wynoszący 100%.